UNItopia News: Brett Computer, Gruppe Linux, Artikel 1730

-------------------------------------------------------------------------------
Titel: Re: Debian Port 47624
Artikel: 1730                     Bezug: 1728
Verfasser: Fireddl                   Datum: 22.03.07 17:28:13
-------------------------------------------------------------------------------
Zu schnell geschrieben, es heisst netstat -tulpen :)

Gruss,

Fireddl